Država je očitno nemočna      [Dnevnik , 28.6.2002]

 

Moja replika na lažnie izjave odvetnice      [Dnevnik, 2.7.2002]